Alternatif Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması ve Yenilikçilik İlişkisi

Bireylerin kitle fonlamasına katılımı kişinin yenilikçi olması ile mümkün olabilmektedir. Türkiye’de üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yenilikçi olmaları ile kitle fonlamasını kullanma potansiyelleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla anket çalışması yaparak 824 kişiden veri elde edilmiştir...

Crowdfunding Awareness in Turkey

There are many obstacles to innovation in today’s world. To find required financial resource for carrying out an innovative project is probably at the top of these obstacles...

Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre

21. yüzyılda Dünyadaki gelişmeler göstermektedir ki, ülkelerin siyasi ve ekonomik durumları ne olursa olsun girişimci kültürünü geliştirmeyen toplumların, geleceğe dair umut içinde olmaları pek mümkün değildir...

The Determinants of Reward-based Crowdfunding Success in Turkey

This study investigates success factors of reward-based crowdfunding projects in Turkey. In addition to common success drivers that have been used previously, we propose two consumption related macroeconomic factors (consumer confidence and inflation). By using binary logistic regression, we find that consumer confidence and inflation affect funding success...